Nieuws overzicht

17 Nov

AV-lezers kiezen voor externe NBA-voorzitter

Lezers van de website AccountancyVanmorgen hebben een voorkeur voor een NBA-voorzitter van buiten het accountantsberoep. Dat blijkt uit de poll die de site heeft gehouden over de invulling van het voo [...]

Lees meer »

17 Nov

'Forse sprong voorwaarts' bij gemeentelijke jaarrekeningen

Ruim 80 procent van de gemeenten heeft over 2016 een goedkeurende controleverklaring gekregen. Dat is een sterke verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen kreeg slechts de helft van de geme [...]

Lees meer »

17 Nov

Controleprotocol WNT 2017 gepubliceerd

Het Controleprotocol WNT 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de Wet normering Topinkomens (WNT) met betrekki [...]

Lees meer »

17 Nov

Door tuchtrechter bestrafte accountant vindt steun bij gewone rechter (FD)

Eerst berispt door de eigen tuchtinstantie, toen gelijk gekregen in een civiele zaak. [...]

Lees meer »