Nieuws overzicht

20 Apr

Herman van Brenk: green paper structuurmodellen geen goede basis voor debat

De in december jl. uitgebrachte green paper Structuurmodellen Accountancy van de NBA geeft een te positief beeld van het huidige partnermodel. Ook wordt voorbij gegaan aan eerder onderzoek over de com [...]

Lees meer »

20 Apr

Fiscale regeling voor buitenlandse werknemers verkort naar vijf jaar

Het kabinet wil een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers, de zogenaamde 30 %-regeling, per 1 januari 2019 verkorten van acht naar vijf jaar. Hiermee heeft de ministerraad op voorstel van staa [...]

Lees meer »

20 Apr

Accountants kunnen snel CIA-certificering verkrijgen

Registeraccountants en AA-accountants krijgen eenmalig de mogelijkheid om via één examen een internationale CIA-certificering te behalen. [...]

Lees meer »

20 Apr

FNV pleit voor beloningspact in bankensector

Vakbond FNV wil met de bank- en verzekeringssector een beloningspact afsluiten dat 'exorbitante' loonsverhogingen en bonussen aan banden legt. [...]

Lees meer »